intro
profiel
specialismen
voorwaarden
offerte
tarieven
contact

       

       


Specialismen

Bouw: bestekken - kwaliteitscontrolerapporten
Biologie: documentatie
Chemische technologie: documentatie en onderzoeksrapporten uit de farmacie, voedingswetenschap; documentatie voor de kunststof- en kunststofverwerkende industrie
Communicatie: allerlei soorten correspondentie - persberichten - websites
Geneeskunde: gebruiksaanwijzingen - attesten - expertisen - persberichten - webteksten
Handel en economie: algemene voorwaarden - inkoop- en verkoopvoorwaarden - offertes - procedures - verschillende soorten contracten - sollicitatiebrieven
Kwaliteitsmanagement: werkinstructies procedures - plan van aanpak
Marketing: marketingplannen
Milieutechnologie: persberichten - onderzoeksverslagen afvalverwerkingsprocedures
Opleidingen en vervolgopleidingen: trainingsmateriaal getuigschriften
Recht: overheidsberichtgeving - huwelijksdocumenten - testamenten - vonnissen - dagvaardingen - verschillende soorten akten - deurwaardersexploten
Reclame: brochures - catalogi - wervende teksten en websites
Sport: documentatie voor de duiksport
Toerisme: informatiemateriaal - reisbeschrijvingen - rondleidingen
Veiligheidstechniek: trainingen veiligheidstechniek - veiligheidsbladen - veiligheidsvoorschriften