intro
profiel
specialismen
voorwaarden
offerte
tarieven
contact

       

       


Voorwaarden

Op alle opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van het NGTV (Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers) van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 405 16075.